Ημερομηνία07-11-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                          Ε.Α.Κ.Π.
       Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
                                                                                                                                                                .                       .
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                          
 
 ΑΘΗΝΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  
 
                                                        ΠΡΟΣ : Κο Διευθυντή Διεύθυνσης προσωπικού Α.Π.Σ.
                                                                      Αντι/ρχο Δασκαλόπουλο Βασίλειο 
 
                                      Κοιν/ση: 1. Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Στυλιανό Στεφανίδη
                                                      2. Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή                                  
                                                      3. Kο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα    
                                                      4. Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης.                                                                                         
                                                      5. Πρόεδρο & μέλη εφορευτικής επιτροπής για το Υπηρεσιακό  
                                                          Συμβούλιο μεταθέσεων Πυρ/μων – Αρχ/στων - Πυρ/στων.                                                                                  
                                                      6. Επικεφαλής Συνδ/κών Παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ - Π.Α.Σ.Κ. Π. 
                                                      7. Διοικητές & Προϊστάμενοι Π.Υ. &  Π.Κ.
 
   ΘΕΜΑ : «Διαδικασία ψηφοφορίας για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων»
 
    Κύριε Διευθυντά, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι με την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων παρατηρήθηκαν σε ορισμένες υπηρεσίες διαδικαστικά ζητήματα που έρχονται σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις της υπ΄ αριθ. 33674/οικ.Φ. 109.1. 16/8/2010 Απόφασης του Α.Π.Σ. με θέμα : « Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος » και τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα θέτουν σε αμφισβήτηση το αδιάβλητο του εκλογών με ότι αυτό συνεπάγεται.
     Η Ε.Α.Κ.Π. από την πρώτη στιγμή που υπέπεσαν στην αντίληψη της τα προβλήματα αυτά παρενέβη προς την διεύθυνση σας μέσω εκπροσώπου της από την Παρασκευή 5/11/2010 με σκοπό να διευθετηθούν άμεσα προκειμένου να προστατευθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας γιατί παρατηρήθηκαν κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 13 της σχετικής απόφασης του Α.Π.Σ. τα εξής:
  •                    Να ορίζονται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών από τις διοικήσεις για να διεξάγουν τις εκλογές χωρίς να έχει προηγηθεί κατ αρχήν η γνωστοποίηση της διαδικασίας και στην συνέχεια η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των εφορευτικών επιτροπών με την παρουσία και εκπροσώπων των συνδυασμών όπου αυτοί υπάρχουν όπως προβλέπουν οι παραπάνω σχετικές διατάξεις.
  •                    Σε Πυροσβεστικό Κλιμάκιο παρατηρήθηκε το γεγονός να ανατίθεται στον Προϊστάμενο του να φέρει ο ίδιος σε πέρας την εκλογική διαδικασία.  
    Άποψη και θέση μας ήταν και είναι έτσι όπως εκφράστηκε και από τον εκπρόσωπο μας στην παρέμβαση του, ότι προκειμένου να αποτρέπονται παρόμοιες καταστάσεις θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ενημερωτικό σημείωμα από την διεύθυνσή σας προς τις διοικήσεις των Π.Υ. και των Π.Κ. για τα διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να έχουν υπόψη τους, αν και δεν νοείται άγνοια των διατάξεων της σχετικής απόφασης του Α.Π.Σ.   
 Λόγω όμως ότι:
  •    Τα παραπάνω διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την ψηφοφορία δια αλληλογραφίας, άσχετα από τις αντικειμενικές και αγαθές προθέσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων, δεν συμβάλουν στην εξασφάλιση του κατάλληλου κλίματος για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. 
  •    Προέκυψαν από πράξεις και παραλήψειςαρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων.
 Παρακαλούμε όπως:
  •            Ενημερωθούν άμεσα όπως διαβεβαιώθηκε στον εκπρόσωπο μας με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα όλοι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ρυθμίζουν την διαδικασία των εκλογών με αλληλογραφία και εναρμονιστούν πλήρως με αυτές. 
  •            Ανασταλούν όλες οι διαδικασίες στις Π.Υ. και τα Π.Κ. που έχουν παραλάβει εκλογικό υλικό μέχρι να κληρωθούν όπως προβλέπεται οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές. 
  •            Επαναληφθεί η εκλογική διαδικασία σε όσες Π.Υ. και Π.Κ. δεν τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.
  •            Υπάρξει μέριμνα υπό αυστηρούς όρους σε κάθε Π.Υ. και Π.Κ. για την φύλαξη των φακέλων ψηφοφορίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.  
   Κύριε Διευθυντά, εκτιμώντας ότι αποτελεί κοινό στόχο η αδιάβλητη και επιτυχής κατάληξη της εκλογικής διαδικασίας για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων, ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.
.
                                                                       Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                         Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                      Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος – Μιχαήλ Μιχαήλ     
.
Κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή:   www.old.eakp.gr/pdf/eforeftikes.doc                                                                            


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις