Ημερομηνία03-11-2010
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

                                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                      Για τις εκλογές στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων
  
   Με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων με αλληλογραφία και με αφορμή το γεγονός ότι ήδη παρατηρήθηκαν διαδικαστικά προβλήματα κυρίως με την εκλογή τοπικών εφορευτικών επιτροπών ανά υπηρεσία, παρακαλούμαι όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες να δείξουν την ανάλογη προσοχή ως προς το σκέλος των διαδικασιών και να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής απόφασης του Α.Π.Σ. για την διαδικασία των εκλογών.
   Καλούμε επίσης όλους τους συναδέλφους να μας ενημερώσουν άμεσα για τυχόν παρατυπίες, ελλείψεις ψηφοδελτίων ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υποπέσει στην αντίληψη τους που δεν συνάδει με την σχετικές διατάξεις και προκαλεί πρόβλημα στο αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό παραθέτουμε προς ενημέρωση την σχετική απόφαση του Α.Π.Σ.:  www.old.eakp.gr/pdf/neaapofasipiresiakasimvulia.pdf
  •                     Με την νέα απόφαση του Α.Π.Σ. οι εφορευτικές επιτροπές εκλέγονται με δημόσια κλήρωση ανά υπηρεσία από του υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους, εξαιρουμένων αυτών  που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και κάτω και φυσικά τους υποψηφίους.  Άρθρο 8 παρ 3.
  •                     Η διαδικασία της ψηφοφορίας με αλληλογραφία προβλέπεται από το άρθρο 13 της σχετικής απόφασης. 
  •                     Ότι σχετικό αφορά ψηφοδέλτια και τους φακέλους ψηφοφορίας προβλέπεται από το άρθρο 9.
  •                     Και για θέματα ακυρότητας των ψηφοδελτίων από το άρθρο 10.
  •                     Σταυροί προτίμησης μπορούν να μπουν μέχρι δύο: άρθρο 11 παρ. 8  
 
        ΡΙΞΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.   : www.old.eakp.gr/view.php
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις