Ημερομηνία30-10-2010
ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

    Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                              Ε.Α.Κ.Π.
          Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                  .                        .
 Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                          
 
        Αθήνα 31Οκτωβρίου 2010  
 
                                     Προς :  Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
 
                                Κοιν/ση : 1ον   Kα Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λούκα Κατσέλη
                                                 2ον  KοΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα             
                                                 3ον   Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                                                 4ον  Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  
                                                 5ον  Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις- Μ.Μ.Ε.     
 
                                                  
 ΘΕΜΑΧορήγηση των γονικών αδειών και των διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις και στους πυροσβέστες ».  
   
  Κύριε Υπουργέ
  Στις 22 Οκτωβρίου 2010 στο Φ.Ε.Κ. Α΄183 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 106 με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120) Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος», με το οποίο χορηγούνται στο προσωπικό του Λ.Σ. (άνδρες-γυναίκες) πέραν των άλλων αδειών, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς τέκνων ηλικίας έως τεσσάρων ετών, η 10ήμερη άδεια γάμου, η 4ήμερη ετήσια ειδική άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων και η 5ήμερη άδεια σε περίπτωση γέννησης τέκνου, στον πατέρα υπάλληλο.
   Μπορεί το εν λόγω Π.Δ. να μην συνάδει πλήρως με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα σε ότι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων, δεν παύει όμως να αποτελεί μια εξομάλυνση της άδικης μεταχείρισης των λιμενικών υπαλλήλων έναντι των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.
   Ανάλογο φαινόμενο έλαβε χώρα και στις 18 Ιουνίου 2008 με το Π.Δ. 75(Α΄ 113) με θέμα«άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής»το οποίο όριζε για τις γονικές άδειεςκαι τις διευκολύνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις,την πλήρη εφαρμογή των άρθρων 52 και 53του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. Α΄26 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), στο προσωπικό της Αγροφυλακής. Για την εξέλιξη αυτή είχαμε ενημερώσει επίσημα και την τότε πολιτική και φυσική ηγεσία με το από 12 Αυγούστου 2008 έγγραφο μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.                       
Κύριε Υπουργέ:
  • Σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω άδειες και διευκολύνσεις που χορηγούνται στο προσωπικό της Αγροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, εξακολουθούν να μην προβλέπονται μέχρι σήμερα για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πυροσβέστες περιμένουν ακόμα την πολιτεία να υλοποιήσει την συνταγματική της υποχρέωση, στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης. 
  • Ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση σε ότι αφορά τις άδειες και διευκολύνσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, γιατί είναι αντιδεοντολογικό και αντικοινωνικό οι εργαζόμενοι του Π.Σ. άνδρες και γυναίκες που εργάζονται κάτω από τις πιο αντίξοες εργασιακές συνθήκες, να μην έχουν αντίστοιχες διευκολύνσεις για την σωστή ανατροφή των παιδιών τους και ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους τους εργαζόμενους και τον Ελληνικό λαό.
 
                                                                           Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                             Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                                   Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ  
.
  • Το Π.Δ. για τις άδειες και τις διευκολύνσεις  των Λιμενικών Υπαλλήλωνwww.old.eakp.gr/pdf/document.pdf 
  • Η  από 12/8/2008 περέμβαση της ΕΑΚΠ προς τον Υπουργό Εσωτερικών:  www.old.eakp.gr/view.php
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις