Ημερομηνία19-07-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
                                                     Ε.Α.Κ.Π.
Της Πανελλήνιας   Ομοσπονδίας   Ενώσεων Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού Σώματος
.                                                                                                                                                                                             .
     Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                          
 
      ΑΘΗΝΑ  20  ΙΟΥΛΙΟΥ 2010   
.
                                           Προς :  Ko Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας 
                                                        Αντιπύραρχο Κώνστα Βασίλειο                                                                                             
 
                                      Κοιν/ση : 1ον  KoΑρχηγό Πυροσβεστικού ΣώματοςΣτεφανίδη Στυλιανό
                                                       2ον  Κο Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντ/γο Κεσαπίδη Κων/νο 
                                                       3ον  Ko Δ/τηΠ.Υ. Περ/ρειας Ηπείρου
                                                      4ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ - ΑΔΕΔΥ - ΠΑ.ΜΕ – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    ΘΕΜΑ: «  Ωράριο και συνθήκες εργασίας υπαλλήλου με σοβαρά προβλήματα υγείας »   
 
   Κύριε Διοικητά, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός φορέας του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τους μέχρι τώρα χειρισμούς σας σχετικά με το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου της υπηρεσίας σας Στυλιδιώτη Παναγιώτη σε συνάρτηση πάντα με τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, είναι υποχρεωμένη να  καταγγείλει:
 Την αναίτια καταπόνηση του μέσω της επιβολής παράνομου ωραρίου από 25-1-2010 μέχρι 30-6-2010 (κυλιόμενο 6 ημέρες Α΄ Φυλακή 07:30 – 14:00 με 2 ημερήσιες αναπαύσεις και χρόνο εργασίας 6,5 ώρες ημερησίως), κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 1157/1981 και των συναφών κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Διαταγών Α.Π.Σ. με τις οποίες εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
   Το γεγονός αυτό, έλαβε χώρα σε συνδυασμό με την αδυναμία εκτέλεσης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπηρεσίας Β΄ και Γ΄ φυλακής από τον συνάδελφο, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και που είχαν ως αποτέλεσμα τον ορισμό του σε υπηρεσία γραφείου από τον Φεβρουάριο του 2008, όπως και εσείς γνωρίζεται προσωπικά.
    Η συνέπεια της επιλογή σας αυτής, ήταν ο συνάδελφος να αναγκαστεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες εργασίας μηνιαίως, όπως όλοι οι υπάλληλοι που εναλλάσσονται σε κυλιόμενο οχτάωρο, αλλά και να δικαιωθεί την αποζημίωση πέραν του πενθημέρου, να εκτελεί επιπλέον 4 με 5 πρόσθετες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των 6 ή 7 ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) που του αναλογούσαν κάθε μήνα, με ότι συνεπάγεται η στέρηση ημερών ανάπαυσης για την κατάσταση υγείας του συναδέλφου.
    Ενώ λοιπόν είναι σε γνώση σας η σοβαρή κατάσταση υγείας του συναδέλφου και η επιτακτική αναγκαιότητα για την διασφάλιση της μέσω των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, όπως είθισται να αντιμετωπίζει η υπηρεσία τους συναδέλφους με αντίστοιχα προβλήματα υγείας, εσείς επιλέξατε από την 1-7-2010 να τον ορίσετε σε κυλιόμενο οχτάωρο με τρεις ημέρες Α΄ και Β΄ Φυλακή και μία ημερήσια ανάπαυση, παρά το γεγονός ότι σας είχε ενημερώσει από 13-1-2010 ότι το συγκεκριμένο ωράριο του δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στην πορεία της ανάρρωσης του, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της πάθησής του, όπως πιστοποιείται και από τις ιατρικές γνωματεύσεις που σας έχει προσκομίσει.
   Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις έχετε ενημερωθεί επίσημα από τον συνάδελφο με σχετικές Δ.Υ. αναφορές του.
 
   Κύριε Διοικητά, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλους τους εργαζόμενους της χώρας και ιδιαίτερα για τους πυροσβέστες, σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας του συναδέλφου και να τον ορίσετε στο νόμιμο ωράριο εργασίας που έχει αιτηθεί από 7-5-2010 με Δ.Υ. αναφορά και που εκτελούσε στο παρελθόν από 7-2-2008 μέχρι 7-1-2010 (πενθήμερη εβδομάδα εργασίας - ωράριο γραφείου στα ίδια καθήκοντα), λόγω ότι η διάρκεια της πρωινής υπηρεσίας στο συγκεκριμένο ωράριο είναι 7,5 ώρες (7:30 – 15:00) και του δίνει τη δυνατότητα να έχει τις απαιτούμενες ημέρες ανάπαυσης, τις οποίες έχει άμεσα ανάγκη εξαιτίας του προβλήματος της υγείας του.
   Σας ζητάμε να ενεργήσετε με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο την ανθρώπινη διάσταση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος της υπηρεσίας σας και κατ επέκταση η οικογένεια του για την περαιτέρω αποφυγή ανεπιθύμητων και ανεπανόρθωτων επιπτώσεων στην υγεία του, γεγονός που εκτιμούμε ότι θα πρέπει να αποτελεί και δικός σας ζητούμενο και όχι η μεροληπτική σκληρότητα που χαρακτηρίζει τις μέχρι τώρα ενέργειες σας.       
                      
Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Βλάχος Δημήτριος - Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ
.
κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/themaigias.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις