Ημερομηνία04-07-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

             ΕΝΩΤΙΚΗ    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΚΙΝΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
.
   ΑΘΗΝΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
.
                          ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ 
                                                                                               
    Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, σύμφωνα με το εξαγγελθέν νομοσχέδιοκαι την τροπολογία που κατατέθηκε για τους ένστολους,τα όρια ηλικίας αυξάνονται έως και δέκα επιπλέον έτη για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων. Το όριο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος αυξάνεται στα τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας συν πέντε πλασματικά, «ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία».
 Κατ εφαρμογή της παλιάς πετυχημένης συνταγής όπως είχε γίνει και με του Αντι ασφαλιστικούς Ν. Σίουφα & Ρέππα, επιχειρείται με σκοπό την διάσπαση των εργαζομένων και κατά συνέπεια την εξουδετέρωση των αντιδράσεων τους, ένας νέος τεχνητός διαχωρισμός ανάμεσα στους παλιούς και στους νέους συναδέλφους, όπως :
  •                     Σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2010 οι οποίοι «δεν θίγονται» όπως αναφέρεται, από τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
  •                     Σε όσους θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το έτος 2014, όπου η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι, τρία, τεσσεράμισι και έξι επιπλέον έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αντίστοιχα κατά τα έτη 2011,2012,2013 και 2014.
  •                    Σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά, όπου ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης διέπεται από τις νέες διατάξεις του νόμου, δηλαδή θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης η οποία καταβάλλεται εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται και 5 πλασματικά. Με ποσοστό αναπλήρωσης 1,002% για κάθε έτος ( 40Χ1,002= 40.08 % ) και υπολογισμός αυτού στον μέσο όρο του συνόλου των αποδοχών του εργάσιμου βίου.
 Η κατακρεούργηση λοιπόν τωνασφαλιστικών δικαιωμάτωνγια την τρίτη κατηγορία είναιεμφανέστατη όταν:
 Από το 80% στον τελευταίο μισθό για 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας των παλαιών ασφαλισμένων και το 70% ( 2% Χ 35 = 70% ) επί του μέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας με τριανταπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας που ισχύει μέχρι σήμερα για τους μετά το 1993 προσλαμβανόμενους, για την κατηγορία αυτή ενώ αυξάνονται κατά δέκα τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας, οι συντάξιμες αποδοχές τους όμως μειώνονται δραματικά και μετατρέπονται σε «επίδομα αλληλεγγύης » γιατί μειώνεται στο μισό σχεδόν το ποσοστό αναπλήρωσης και  διευρύνεται ο μέσος όρος υπολογισμού του επί των αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου. Επίσης επέρχεται περαιτέρω συρρίκνωση της σύνταξης τους και από το γεγονός ότι υπάρχει πλέον πραγματική μείωση των αποδοχών μέσω των περικοπών και του παγώματος των αυξήσεων που θα συνεχιστούν και στο μέλλον.      
.
 Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι:
  •                     Ενώ αναφέρεται πως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους ή το δικαίωμα απόληψης και καταβολής της σύνταξης,.
  •                     Ενώ επίσης ορίζεται παράλληλα ότι στα στελέχη αυτά το δικαίωμα απόληψης και καταβολής της σύνταξης, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου σχετικές διατάξεις.
     Να θυμίσουμε απλώς ότι, εκτός από την υφιστάμενη νομοθεσία, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007), νόμος 3029/2002 (Ρέππα), νόμος 2084/1992 (Σιούφα) κ.λ.π., ισχύουσα διάταξη αποτελεί και το μνημόνιο που κυρώθηκε με το νόμο 3845/2010, στο οποίο εμπεριέχονται αρκετές ασάφειες και κενά σημεία όπως για την ηλικία καταβολής της σύνταξης, που μέχρι σήμερα δεν έχουν διευκρινιστεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα.
.
   Άρα έχουμε λόγο όλοι οι εργαζόμενοι του Π.Σ. χωρίς καμία εξαίρεση:
  •                     Να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να διαπραγματεύεται τα δικαιώματα μας εν κρυπτό με την κυβέρνηση, όπως μέχρι στιγμής πράττει το προεδρείο της Ομοσπονδίας αφού καμία ενημέρωση δεν είχαμε από πριν ( τουλάχιστον τα τρία μέλη της ΕΑΚΠ στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) για την σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή 2 Ιουλίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρουσία του Υφυπουργού με θέμα το ασφαλιστικό. 
  •                     Να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας να δώσουμε αποφασιστικά την μάχη στις 8 Ιουλίου ώστε να μην περάσει το νέο ασφαλιστικό τερατούργημα και στην συνέχεια να απαιτήσουμε από όλα τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου να πάρουν αποφάσεις για έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την διεκδίκηση λύσεων στα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου. 
.
                                    ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
.
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ:www.old.eakp.gr/pdf/asfalisitko572010 .doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις