Ημερομηνία:19-09-2009
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΌ ΔΙΚΑΙΟΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων