Ημερομηνία25-08-2009
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009
 
 
 
 
 
 
Τι είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
 
Με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε) οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως, μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλλομένων αμοιβαίες υποχρεώσεις.
Οι Σ.Σ.Ε. συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.
Με τις Σ.Σ.Ε. θεσπίζονται κατά κανόνα ευμενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι όροι των Σ.Σ.Ε. που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους υπερισχύουν των νόμων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (π.χ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την απαγόρευση αύξησης αποδοχών).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ας εξετάσουμε τη δικιά μας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 
Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής (500 ευρώ)
 
Ο Διαιτητής κάνει μια λογική ανατροπή του Νόμου 3758/2009, άρθρο 17 (Εισοδηματική Πολιτική) που με βάση αυτόν χορηγείται ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή το ποσό των 500 ευρώ σε μόνιμους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Με το σκεπτικό πως ενώ στο Νόμο 3758/2009 δεν αναφέρονται ρητά ως δικαιούχοι για την χορήγηση των 500 ευρώ, οι Συμβασιούχοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (κατηγορία που εμείς ανήκουμε) – παρά μόνο οι μόνιμοι και οι αορίστου χρόνου – δεν προβλέπεται εξαίρεση. Παράλληλα, αν ίσχυε ο Νόμος 3718/2009, απαγορεύοντας την χορήγηση των 500 ευρώ, αυτή η διάταξη θα ήταν αντίθετη με το Νόμο 1876/1990 περί συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Και η Ομοσπονδία «πανηγυρίζει» γι’ αυτό το γεγονός.
Προφανώς δεν έπεσαν στην αντίληψη της (;) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που πέτυχαν σημαντικές οικονομικές – και όχι μόνο – αυξήσεις
Επιγραμματικά αναφέρω:
·        Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά: αυξήσεις από 6,5% έως 9,5%
·        Αμμοβολιστές Ζώνης Πειραιά: αυξήσεις από 7,6% έως 7,7%
·        Ηλεκτρολόγοι Ζώνης Πειραιά: αυξήσεις από 6,5% έως 7,7%
·        ΣΟΦΤΕΞ: αυξήσεις 3% από 1/1/09 και 4% από 1/9/09
·        Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Τρόφιμα – Ποτά – Γάλα (3 συμβάσεις): αυξήσεις 2,5% από 1/1/09 και 3% από 1/9/09
·        Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμάκου και Συναφών Επαγγελμάτων: αυξήσεις 3% από 1/1/09 και 3% από 1/9/09
 
Εμείς πετύχαμε την εφάπαξ ενίσχυση αντί της ποσοστιαίας αύξησης στους μισθούς μας.
Γεγονός που, ενώ φαίνεται το ποσό των 500 ευρώ σαν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κάποιας ποσοστιαίας αύξησης, υπάρχει η στασιμότητα των μισθών μας για το έτος 2009 στα επίπεδα του 2008.
Στασιμότητα στους μισθούς και σε οποιαδήποτε αμοιβή συναρτάται με αυτούς: αμοιβή νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, υπερωριών, δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας, τριετίες.
Βέβαια για να υπογραφούν οι παραπάνω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με τις σημαντικές νίκες για τα οικονομικά – και όχι μόνο - των εργαζομένων υπήρξε διεκδικητικός αγώνας των Συνδικάτων, σε αντίθεση με την στάση της Ομοσπονδίας μας.
 
Επιδόματα
 
Εδώ βλέπουμε πως στα επιδόματα: αυξημένης ετοιμότητας, πυρόσβεσης – διάσωσης, μετακίνησης πυροφυλάκων δεν προβλέπεται αύξηση και κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα.
Σε αυτά η Ομοσπονδία δεν μπόρεσε να επιτύχει κάποια αύξηση;
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν αναφέρεται το Επίδομα Γάλακτος.
Βέβαια δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, καθώς ισχύει βάσει και των παλαιότερων Συλλογικών Συμβάσεων αλλά και βάσει της Εργατικής Νομοθεσίας.
Το αναφέρω για να καταδείξω την παράλειψη.
Βλέπουμε όμως το εξής: η Συλλογική Σύμβαση δεν έχει αναγκαστική εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, παρά μόνο στα μέλη Σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία.
Αναλογίστηκε άραγε ο Διαιτητής, η εργοδοσία αλλά και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων πως η χορήγηση γάλακτος αποσκοπεί στην προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων και όχι μόνο των μελών σωματείων;
Επομένως, τουλάχιστον η χορήγηση του Επιδόματος Γάλακτος έπρεπε να δινόταν σε όλους του εργαζόμενους, μέλη και μη μέλη.
Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, θεωρώ πως είναι «ταξική υποχρέωση» όλων των εργαζομένων η προσχώρηση αλλά και ενεργός συμμετοχή τους σε Σωματεία.
 
Διενέργεια μεταθέσεων σε ποσοστό έως 1% επί του συνόλου των μελών
 
Βάσει αυτού του άρθρου είναι δυνατή η διενέργεια μεταθέσεων και στους συμβασιούχους.
Το ποσοστό 1% δεν είναι υποχρεωτικό αλλά το ανώτατο όριο.
Απαραίτητη είναι όμως η συγκατάθεση του Διοικητή της Υπηρεσίας και κατόπιν η απόφαση του Αρχηγού.
Δεν διευκρινίζεται όμως αν θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού ή απλά η τυπική υπογραφή της απόφασης.
Δεν αναφέρεται αν η αίτηση μετάθεσης θα εξετάζεται από την Επιτροπή Επίλυσης Προβλημάτων που συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, κάτι που αναφερόταν στην Σ.Σ.Ε 2008.
 
Χορήγηση Δελτίων Υπηρεσιακής Ταυτότητας
 
Άραγε η χορήγηση υπηρεσιακής ταυτότητας θα συνοδεύεται από ατέλειες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή θα είναι απλά ένα χαρτί χωρίς ουσία για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία ορισμένων συναδέλφων;
 
Εκτός Έδρας
 
Γίνεται εφαρμογή του Νόμου 2685/1999.
Ο νόμος αυτός καθορίζει την έννοια της έδρας, της διανυκτέρευσης και της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης.
Βλέπουμε πως για να χορηγηθεί η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, απαιτείται η μετάβαση να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από την έδρα.
 
Πάμε τώρα και στο παράδοξα της Σύμβασης:
 
14. Χρόνος εργασίας
ε) Η 15ωρη απασχόληση θα εφαρμόζεται μόνον κατόπιν υπογραφής κοινής έγγραφης
συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ και του Διοικητή των κατά τόπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
στ) Παρέκκλιση των ανωτέρω ωραρίων είναι εφικτή μόνον κατόπιν κοινής έγγραφης
συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. και του Διοικητή των κατά τόπων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών…
 
Εδώ έχουμε κατάφορη και αντιδημοκρατική παραβίαση του  Νόμου 1264/1982 (Συνδικαλιστικού) και της αρχής του ανεξαρτησίας των πρωτοβάθμιων οργανώσεων (Σωματεία).
Αφαιρεί από τα πρωτοβάθμια Σωματεία το δικαίωμα να αποφασίζουν για θέματα που απασχολούν τα μέλη τους, όπως αυτό του ωραρίου και της διευθέτησης του σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών του.
Από τη στιγμή που τα πρωτοβάθμια Σωματεία απαγορεύεται να αποφασίσουν αυτόνομα και αυτόβουλα για τέτοιου είδους θέματα, τότε ο ρόλος τους απλά μετατρέπεται σε ρόλο εισπράκτορα συνδρομών υπέρ της Ομοσπονδίας.
 
Κι ενώ στη Σ.Σ.Ε διαβάζουμε πως:
«Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης μισθωτούς εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23,
24, 25, 26, 27 παράγραφος 2 και 28 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/23/12/2003)»,
για τον τρόπο υπολογισμού υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων γίνεται εφαρμογή άλλων Νόμων και διατάξεων !!!
Συγκεκριμένα:
 
16. _Διευκρινιστικές διατάξεις
 
β) Χορηγούνται επίσης εκτός έδρας αντί υπερωρίας…
 
Γιατί δεν πληρωνόμαστε υπερωρίες και αρκούμαστε μόνο στην εκτός έδρας αποζημίωση;
Γιατί δεχτήκαμε τέτοια συμφωνία που είναι εις βάρος των εργασιακών μας δικαιωμάτων;
 
η) Το Γ΄ οκτάωρο αποζημιώνεται ως εξής: ημερομίσθιο + 9,78 Ευρώ + 25%
προσαύξηση νυκτερινών ωρών σε περιπολία εντός ωραρίου.
 
Εδώ υπάρχει παραβίαση του Νόμου 3205/03, άρθρο 16, παρ. 3
Στίχος δ:
Για εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το 45% του ωρομισθίου.
Στίχος ε:
Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το 60% του ωρομισθίου.
 
Και βάσει του στίχου στ του παραπάνω άρθρου και παραγράφου:
Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%.
 
Σημείωση:
Για να βρούμε το ωρομίσθιο διαιρούμε τον Βασικό Μισθό με το 200 και αυτό που προκύπτει είναι το ωρομίσθιο.
 
Για να το κάνω πιο εύκολα κατανοητό:
 • Για νυχτερινή αποζημίωση καθημερινής ημέρας πρέπει να πολλαπλασιάσουμε
το ωρομίσθιο με το 45% και αυτό που θα προκύψει να το πολλαπλασιάσουμε με το 15%.  
Αυτό που προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε με τις ώρες απασχόλησης μας στην βάρδια.
Το ποσό που προκύπτει τελικά θα είναι το επιπλέον αποζημίωση στο μισθό μας.
Παράδειγμα:
Νυχτερινό καθημερινής ημέρας (7,5ωρο)
Βασικός μισθός 864 : 200 = 4,32 ευρώ το ωρομίσθιο
4,32 Χ 45% = 1,94
1,94 Χ 15% = 2,24 ευρώ η νυχτερινή αποζημίωση την ώρα
2,24 Χ 7,5 ώρες = 16,80 ευρώ η επιπλέον αμοιβή για το νυχτερινό καθημερινής ως προς τις ώρες.
 
 • Για νυχτερινή αποζημίωση νύχτας Σαββάτου ή Κυριακής πρωί (αμείβονται το
 ίδιο) πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το ωρομίσθιο με το 60% και αυτό που θα προκύψει να το πολλαπλασιάσουμε με το 15%.
Αυτό που προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε με τις ώρες απασχόλησης μας στη βάρδια.
Το ποσό που προκύπτει τελικά θα είναι το επιπλέον στο μισθό μας.
 
Παραδείγματα:
 
Ημερήσιο Κυριακής (15ωρο)
4,32 Χ 60% = 2,59
2,59 Χ 15% = 2,98 ευρώ η αποζημίωση ανά ώρα
2,98 Χ 15 ώρες = 44,70 ευρώ η επιπλέον αμοιβή για την ημέρα της Κυριακής και τις αργίες ως προς τις ώρες.
Νυχτερινό Σαββάτου (7,5ωρο)
4,32 Χ 60% = 2,59
2,59 Χ 15% = 2,98 ευρώ η αποζημίωση ανά ώρα
2,98 Χ 7,5 ώρες = 22,35 ευρώ η επιπλέον αμοιβή για την νύχτα Σαββάτου ως προς τις ώρες.
 
Υπερωρίες
 
Βάσει του Νόμου 3205/03, άρθρο 16, παράγραφος 4
Στίχος α:
Αμοιβή για υπερωριακή εργασία ίση με το ωρομίσθιο.
Στίχος β:
Αμοιβή για υπερωριακή εργασία νυχτερινή ίση με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 15%
Στίχος γ περ. ι:
Αμοιβή για εργασία ημερήσια ή νυχτερινή που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες από τις 6:00 μέχρι τις 22:00 το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%
Στίχος γ περ. ιι:
Αμοιβή για εργασία ημερήσια ή νυχτερινή που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%
Και βάσει του άρθρου 16, παρ. 3 στίχος στ:
Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%.
 
Δηλαδή:
Υπερωρίες καθημερινές ημέρας: ίση με το ωρομίσθιο.
Υπερωρίες νύχτας καθημερινής: προσαύξηση του ωρομίσθιου κατά 25% και κατόπιν προσαύξηση κατά 15%.
Υπερωρίες νύχτας Σαββάτου ή ημέρας Κυριακής και εξαιρέσιμης: προσαύξηση του ωρομίσθιου κατά 30% και κατόπιν κατά 15%.
 
Σχόλιο για όλα τα παραπάνω:
Με βάση τα παραπάνω, πως είναι δυνατόν στη Σ.Σ.Ε να υπάρχουν αυτές οι παραβάσεις του νόμου;
 
Εκτός έδρας αποζημίωση:
Κάνοντας ερμηνεία του νόμου 2685/1999 και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ. 2 Α α:
Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν.
Άρθρο 8 παρ. 2 Γ α β:
Το 1/3 για την ημέρα επιστροφής από διανυκτέρευση.
 
Σχόλιο
Κατά την κρίση μου, σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει κάθε νυχτερινή υπηρεσία να αμείβεται επιπλέον με το ποσό των 29,35 ευρώ (ολόκληρη ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση) και όχι με το 1/3 αυτής (9,78 ευρώ) που αναφέρεται στη Συλλογική Σύμβαση.
Για δε το 1/3 κατά την ημέρα επιστροφής πιστεύω πως θα έπρεπε να καταβάλλεται μετά από διανυκτέρευση αρκεί το περιπολικό ή ο εργαζόμενος να επέστρεφε ακόμη και 1 λεπτό μετά τις 06:00 στο σταθμό του.
Όμως το νυχτερινό ωράριο είναι μέχρι τις 05:30, κι έτσι δεν χορηγείται το 1/3 της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης (9,78 ευρώ).
Αλλά και σε περίπτωση που θα υπάρξει πιθανότητα να γυρίσει αργότερα από την 06:00 (λόγω απόστασης ή λόγω εντολής παραμονής στον τομέα μέχρι την αλλαγή), η Σ.Σ.Ε προβλέπει στο άρθρο 16, παράγραφος ν, περίπτωση 6, να μην λάβει το 1/3 της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής:
«Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που λόγω απόστασης επιστρέψει και αργότερα από
την λήξη του οκταώρου
Θα αποζημιωθεί επιπρόσθετα το 1/3 μόνο εάν «λόγω συμβάντος παραμείνει στον
τόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας του και πέραν της βάρδιάς του»
 
Έχουμε λοιπόν διακριτική αντιμετώπιση της παραμονής στον τομέα / καθυστέρησης επιστροφής και της παραμονής λόγω συμβάντος.
Κι έτσι καταλήγουμε ακόμη ένα αρνητικό όρο στη Σ.Σ.Ε
Και θα ισχύσει  το άρθρο 14, περίπτωση 2η, στίχος η, που αναφέρει:
«η) Αναφορικά με το ωράριο της Γ φυλακής, το μισάωρο από 05:30 – 06:00, θα
αποζημιώνεται μόνο ως νυκτερινή ώρα εργασίας
 
Γιατί δεν υπολογίζεται ως υπερωρία νύχτας, όπως αναφέρεται στο νόμο 3205/2003, άρθρο 16, παράγραφος 4 και κατά περίπτωση;
 
Συμπεράσματα
 
Αντιγράφω από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας (Αρ. Πρωτ. 495/4-8-2009):
«Τα κυριότερα σημεία της νέας διαιτητικής απόφασης για το 2009 (Σ.Σ.Ε) είναι:
 1. Η χορήγηση των 500 ευρώ.
 2. Τα ωράρια εργασίας τα οποία έχουν πλέον προσδιοριστεί και τυχόν επιπλέον απασχόληση αμείβεται υπερωριακά.
 3. Η 12ωρη ανάπαυση σε 7,5ωρη απασχόληση.
 4. Τα μηνιαία προγράμματα υπηρεσίας.
 5. Η έκδοση πληρωμών να έχει γίνει μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα
 
Δεδομένης της βασικής αρχής πως μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν μπορεί να θεσπίζει δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους από την προηγούμενη αλλά και από τους Νόμους, δεν βλέπω το λόγο των πανηγυρισμών από την Ομοσπονδία.
Προφανώς παραβλέπουν (;) το γεγονός πως ότι αναφέρεται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2009 προβλέπεται από αντίστοιχους Νόμους και Διατάξεις και τίποτα το καινούργιο δεν προστέθηκε προς όφελος μας ούτως ώστε να δικαιολογεί πανηγυρισμούς.
Για να αποδείξω τους ισχυρισμούς μου, αναλυτικά αναφέρω:
 1. Για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης αναφέρεται ο Ν 3205/03 παρ. 4.
 2. Για την 12ωρη ανάπαυση αναφέρεται το Π.Δ 88/1999 άρθρο 3.
 3. Για τα μηνιαία προγράμματα υπηρεσίας αναφέρεται ο Ν 2874/2000 άρθρο 16 παρ. 1.
 4. Για την έγκαιρη πληρωμή των εργαζομένων αναφέρονται οι διατάξεις του  άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα.
 
Κι έχουμε την Ομοσπονδία να πανηγυρίζει γιατί –δήθεν - πέτυχε την εφαρμογή των νόμων!!!
Τι επιπλέον των νόμιμων και προβλεπόμενων, πέτυχε η Ομοσπονδία με την πίεση που άσκησε επί 4 μήνες;
Ή μήπως το ότι δεν χάσαμε κεκτημένα της εργατικής τάξης πρέπει να θεωρηθεί νίκη;
Η συνδικαλιστική πρακτική έχει αποδείξει πως για να επιτύχουν οι εργαζόμενοι ευνοϊκούς όρους σε μια υπό διαπραγμάτευση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – και όχι μόνο – χρειάζεται διεκδικητικός, στοχευμένος, συνεπής, πολύπλευρος και αποφασιστικός αγώνας.
Το ίδιο ισχύει και για την επιτυχή επίλυση του εργασιακού μας.
Δυστυχώς η Ομοσπονδία δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω.
Αρκέστηκε σε μια πίεση που βασιζόταν στην εφαρμογή 7,5ωρων ωραρίων, που ίσως είχαν αντίκτυπο πίεσης προς στην εργοδοσία – και αυτό είναι υπό εξέταση – αλλά παράλληλα είχαν αναμφισβήτητα άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αλλά και την οικογενειακή συνοχή των συναδέλφων.
Ενώ παράλληλα δεν φρόντισε να ενημερώσει επαρκώς τους συναδέλφους ως προς τους στόχους που ήθελε να πετύχει με αυτή την ενέργεια.
Κι έτσι είχαμε το γεγονός η πλειοψηφία των συναδέλφων να δυσφορεί με αυτό τον τρόπο πίεσης της Ομοσπονδίας.
Και έχουμε πλέον σε ισχύ μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που όπως ανέλυσα παραπάνω, τίποτα το καινούργιο και ωφέλιμο δεν έφερε στην εργασιακή μας καθημερινότητα.
 
 
Δημήτρης Καπούκης
Συμβασιούχος Πυροσβέστης
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων