Ημερομηνία24-05-2009
ΣΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - H ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ FSESP

 
  
       Σατιστικός Πίνακας διάθρωσης πυροσβεστικών υπηρεσιών Ισπανίας και τα ωράρια των Ισπανών πυροσβεστών
   .

.

    Η Χάρτα δικαιωμάτων των πυροσβεστών της FSESP: www.old.eakp.gr/pdf/xartadikaiomaton.pdf Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων