Ημερομηνία25-05-2008
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ ΤΟ 2002 ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΠΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3656/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Αρ.Πρωτ.118

Αθήνα, 16/5/2002


ΠΡΟΣ: Ε.Π.Α.Π.Α.
Πατησίων 24 — 2°ς όροφος Τηλ/φαξ.0103306183
.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στη συνεδρίαση του της 16.05.2002 αποφάσισε ομόφωνα τη μη εγγραφή της Ε.Π.Α.Π.Α. στα μητρώα μελών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τους ακόλουθους λόγους:
1.              Η αίτηση σας για εγγραφή είναι ελλιπής γιατί δεν έχει κατατεθεί Μητρώο μελών και
Πρακτικό Αρχαιρεσιών της 1 και 2/4/2001 συνοδευόμενο από κατάσταση ψηφισάντων.
2.              Το καταστατικό της Ε.Π.Α.Π.Α. δεν είναι εναρμονισμένο προς τις διατάξεις του Ν.1264/1982 (όπως ισχύει) ως προς τα θέματα εκλογής οργάνων όπως άλλωστε προκύπτει και από την με αρ.πρωτ.105/27-4-2002 ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σας προς τα μέλη σας για την υποβολή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπονται ομαδικές υποψηφιότητες, ενώ ρητά αυτό επιτρέπεται από το Ν.1264/82.
Επιπλέον στο ση μείο αυτό επιση μαίνεται ό τι προχω ρείτε σε εκλογές για αντιπροσώπους για τις 15 και 16/5/2002, χωρίς να έχει λήξει η θητεία τους ή χωρίς να υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος γι αυτό, γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για τη νομιμότητα της λειτουργίας της Ε.Π.Α.Π.Α. και τις σκοπιμότητες που αυτό εξυπηρετεί, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι μέλη σας και υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες της Ε.Π.Α.Π.Α. συμμετείχαν και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης Αττικής με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η αντιπροσωπευτικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος στο Π.Σ.
3.   Η 'Ενωσή σας λειτουργεί αντιπαραθετικά προς προϋφιστάμενη παρόμοια συνδικαλιστική οργάνωση   Ένωση    Υπαλλήλων    Πυροσβεστικού    Σώματος    Περιφέρειας    Αττικής (Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής), δημιουργεί συγχύσεις στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και παρεμποδίζει την ενιαία έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος.   Μέχρι σήμερα η στάση σας έναντι της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ήταν στάση πολεμικής, χωρίς την τήρηση βασικών συνδικαλιστικών κανόνων δεοντολογίας και καλής πίστης. Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι
της Αττικής έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης και έκφρασης τους σε 2/βάθμιο επίπεδο μέσω της Ένωσης Υ.Π.Σ.Π. Αττικής στην οποία συμμετείχε ενεργά από τη σύσταση της η ηγετική ομάδα της Ε.Π.Α.Π.Α, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο της διάσπασης στην οποία διάσπαση προχώρησε όχι για λόγους ουσίας αλλά για την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών αφού αυτό έγινε μετά την απώλεια των θέσεων που κατείχαν του Γεν. Γραμματέα και Προέδρου των ιδίων στην Ένωση Υ.Π.Σ.Π Αττικής καθώς και τη θέση του Προέδρου στην Ομοσπονδία σε διαφορετικές περιόδους.
Επίσης είναι γνωστό ότι η Ε.Π.Α.Π.Α, πρωτοστάτησε χωρίς επιτυχία σε κίνηση για δημιουργία δεύτερης Ομοσπονδίας στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.
                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
.
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο    ΓΕΡΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
.
        ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ   ΑΧΧΙΛΕΑΣ                                                       ΧΑΛΑΡΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ

                 

      

                                                                                                                            

 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 25 & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ Τ.Κ. 10437 -ΤΗΛ: 5248128 FΑΧ: 5246754 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0972 331050         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 0972 331066


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων