Ημερομηνία25-05-2008
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΠ - ΠΑΣΚ Π ΣΤΗΝ ΕΥΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2002

                                               Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
 
                            ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
                                              TΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ   ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
    
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ             Α.Ε.Κ.Π.          
                                                           &
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡ/ΤΩΝ Π.Α.Σ.K. Π
 
ΛΑΜΙΑ     19   ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
 
 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
 Η Α.Ε.Κ.Π. και η Π.Α.Σ.Κ. Π    συνεκτιμώντας   όλα τα δεδομένα που προέκυψαν μετά από την εκλογική διαδικασία της 17 & 18 Μαϊου 2002 και αφού προηγήθηκαν δύο αλλεπάλληλα Διοικητικά Συμβούλια χωρίς αποτέλεσμα για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας πάνω σε μία ισότιμη βάση μεταξύ των δύο παρατάξεων με σκοπό να υπάρξει άμεσα μία διοίκηση της Ένωσης που θα είναι σε θέση με αποφασιστικότητα και συνέπεια να προωθήσει όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του κλάδου. 
   Είναι κοινή η εκτίμηση ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο για τα εργασιακά μας ζητήματα .
   Μία σειρά από παρεμβάσεις τόσο στην οργανωτική δομή του Σώματος όσο και στην διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας του με νέες αρμοδιότητες , αλλά και η άρνηση να προχωρήσει  η Πολιτική και η Φυσική Ηγεσία σε ουσιαστική Αναδιοργάνωση του Π.Σ. με άμεσες προσλήψεις και αλλαγή στον σχεδιασμό οργάνωσης του Π.Σ. πάνω στην βάση του κύριου αντικειμένου των αστικών συμβάντων ,έχουν πλήξει αποφασιστικά θεμελιώδη εργασιακά μας ζητήματα όπως   το Ωράριο και έχουν χαλαρώσει σε επικίνδυνο βαθμό τους δείκτες ασφάλειας στον χώρο δουλειάς αλλά και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών .
   Η διατήρηση ενός αναξιοκρατικού συστήματος δημιουργίας και εξέλιξης υψηλόβαθμων στελεχών του Π.Σ. έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην εδραίωση της αξιοκρατίας και στο κύρος του θεσμού αφού κύριο ρόλο παίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις και όχι οι ικανότητες .
   Υπονομεύονται συνειδητά μία σειρά από θεσμικές κατακτήσεις από υπηρεσιακές παρεμβάσεις στην λογική των προσωπικών εξυπηρετήσεων όπως είναι και ο Κανονισμός Μεταθέσεων με αποτέλεσμα την αδρανοποίησή του και την υπονόμευση της συνοχής των ομαλών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και της συνειδητής πειθαρχίας .
   Οι οικονομικές παροχές δεν ανταποκρίνονται στην φύση και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος αφού μένει απλήρωτη η υπερεργασία ( εκτός των νυχτερινών ) και η επικινδυνότητα του επαγγέλματος ,με κύριο κριτήριο για την οικονομική εξέλιξη τον βαθμό .
  Εχουν πληγεί   σε μεγάλο βαθμό τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο μέσα από την επιχειρούμενη αλλαγή του ασφαλιστικού.
   Κάτω από αυτό το πρίσμα εξέλιξης των προβλημάτων είναι κοινή διαπίστωση ότι ως εργαζόμενοι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το συναισθανθούμε την κρισιμότητα των στιγμών και την     αναγκαιότητα για κοινή δράση και συνεργασία πάνω στην βάση των προβλημάτων μας .
  Εκτίμηση δική μας αλλά και του κάθε απλού μέλους είναι ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων από το να υπάρξει ένα Συνδικάτο προσανατολισμένο ακριβώς πάνω στην λογική υπεράσπισης των συμφερόντων μας .
   Για τον λόγο αυτό συζητήσαμε , προβληματιστήκαμε και αφού αποφασίσαμε  δεσμευτήκαμε ότι:
 •       Πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να βγάλουμε την Ένωση από το λειτουργικό και οργανωτικό αδιέξοδο ζητώντας μικρή πίστωση χρόνου για τον σκοπό αυτό αφού η μόνη υποδομή του Σωματείου είναι μία ντουλάπα αρχείου.
 •       μεση προτεραιότητα να δραστηριοποιηθούμε  και να εναρμονίσουμε την δράση μας πάνω στους σκοπούς που ορίζουν τα άρθρα 1και 2 του καταστατικού μας χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που αυτό προβλέπει και πάντα σε αγωνιστική κατεύθυνση.
 •       Θα υπάρξει καταγραφή όλων των προβλημάτων που απασχολούν τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της Περιφέρειας αλλά και τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά .
 •       Για τον λόγο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα στην οργάνωση των Τοπικών Επιτροπών με σκοπό να υπάρξει άμεση συμμετοχή όλων των μελών στην λειτουργία και την λήψη αποφάσεων του Σωματείου.
 •       Καθοριστική και επιβεβλημένη θα είναι η συχνή και ουσιαστική επαφή με τις Διοικήσεις των Υπηρεσιών και των κλιμακίων με σκοπό την συνεργασία για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
 •       Οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις του Σωματείου θα είναι προσανατολισμένες  πάνω στην ουσία των προβλημάτων με ένα και μόνο στόχο την επίλυσή τους. Μακριά από οποιασδήποτε μορφής σκοπιμότητες  είτε πολιτικές είτε προσωπικές. Με βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ρόλου του Π.Σ. και των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων του.
 •       Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα γίνουν παρεμβάσεις προς όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς της Περιφέρειας μας με στόχο να κατανοηθεί πλήρως και από όλους ο ρόλος που καλείτε να διαδραματίσει ο Πυροσβέστης και το Π.Σ. στην εποχή μας και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι όποιες ενέργειες από μέρους τους που θα συμβάλουν στον σκοπό αυτό.
 •       Παράλληλα θα επιδιωχθεί να υπάρχει μία σταθερή και συχνή  επαφή και συνεργασία  με την Περιφερειακή Διοίκηση , την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία .
 •       Θα γίνει ευρύτατη ενημέρωση προς την κοινή γνώμη και μέσα από όλα τα Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας των προβλημάτων και των προτάσεων μας . 
 •       Όταν θα γίνονται αντιληπτές ή θα καταγγέλλονται μεμονωμένα από οποιοδήποτε απλό μέλος είτε καταστρατηγήσεις του ωραρίου  είτε του κανονισμού μεταθέσεων καθώς και κάθε υπηρεσιακή ενέργεια που αντίκειται στις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του Π.Σ. και ρυθμίζουν τις εργασιακές συνθήκες θα υπάρχει άμεση αντίδραση χρησιμοποιώντας όλα τα ενδεικνυόμενα και  νόμιμα μέσα .
 •       Θα καταγγέλλετε και θα αντιμετωπίζετε ανάλογα κάθε συμπεριφορά προϊσταμένης αρχής που θα κινείτε έξω από τα οριοθετημένα πλαίσια άσκησης εξουσίας και θα πλήττει  την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια  των υπαλλήλων.
 •       Η δραστηριότητα της Ένωσης δεν θα περιορίζετε μόνο σε διεκδικητικό ρόλο αλλά θα παρεμβαίνει σε ενημερωτικά , πολιτιστικά και αθλητικά θέματα με διοργάνωση ημερίδων γύρω από επίκαιρα κοινωνικά θέματα   , εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων με κύριο στόχο να δοθεί μία ακόμη διέξοδο από την καθημερινότητα στους υπαλλήλους και στα μέλη των οικογενειών τους .
 •       Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενεργειών που χρήζουν νομικής κάλυψης και υποστήριξης θα υπάρξει συνεργασία με νομικό σύμβουλο .
 •       Θα διευρυνθεί η τράπεζα αίματος της Τοπικής Επιτροπής της Π.Υ Λαμίας σε επίπεδο περιφέρειας με τους όρους που καθορίζει το καταστατικό της .
 •       Στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Ένωσης θα επιχειρηθεί η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας .
 •       Επιδίωξή μας θα είναι η συνεργασία με συνδικαλιστικούς φορείς  για ανταλλαγή απόψεων και προώθηση   εργασιακών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος .
Καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που θα βοηθάει στην καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και θα εξασφαλίζει  για τους πυροσβέστες ένα εργασιακό περιβάλλον που θα παρέχει ασφάλεια και θα προστατεύει την επαγγελματική   αξιοπρέπεια .
   Συνάδελφοι εμείς κάναμε το πρώτο βήμα .
   Ας κάνουμε υπόθεση όλων μας   το δεύτερο .
   Όλοι μαζί να οικοδομήσουμε το Σωματείο που χρειαζόμαστε και μας αξίζει .
   Σωματείο Αγωνιστικό – Δυναμικό – Διεκδικητικό – Μαζικό
 
                        Με   συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς
 Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση    Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση    
                     Πυροσβεστών                                           Πυροσβεστών
  
 
 
 
 
  
     
 
  
 
 
 
   
 
  


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων