Ημερομηνία05-04-2017
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

 Δείτε την ερώτηση του Κ.Κ.Ε.: www.youtube.com/watch

Δείτε την απάντηση: www.youtube.com/watch

Δείτε την πρόταση για αναστολή των μεταθέσεων: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων