Ημερομηνία18-02-2017
VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Δείτε εδώ το video: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων