Ημερομηνία19-10-2016
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Δ. ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 Δείτε εδώ τις δηλώσεις του στελέχους της Ε.Α.Κ.Π.: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων