Ημερομηνία13-03-2016
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ Σ.Α.

  • Δείτε εδώ την παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. τον Μάιο του 2007 προς την Φυσική Υγεσία και προς τις Διευθύνσεις των ταμείων Ε.Τ.Υ.Π.Σ. & Τ.Α.Υ.Π.Σ.  σχετικά με τις επενδύσεις των αποθεματικών τους: old.eakp.gr/view.php
  • Δείτε εδώ τις αιτήσεις τις Ε.Α.Κ.Π. προς τους Διευθυντές των ταμείων Ε.Τ.Υ.Π.Σ. & Τ.Α.Υ.Π.Σ. τον Ιούλιο του 2006 για την χορήγηση στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των αποθεματικών τους: www.old.eakp.gr/pdf/aitisi_etups.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/aitisi_taups.pdf


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων