Ημερομηνία08-11-2014
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων