Ημερομηνία12-04-2014
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ.

Δείτε εδώ την τοποθέτηση του Μιχάλη Μιχαήλ: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων