Ημερομηνία:22-11-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για την κατάθεση του προϋπολογισμού:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων