Ημερομηνία29-06-2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε το πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.: www.old.eakp.gr/pdf/egrafo1.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων