Ημερομηνία:21-06-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε το δημοσίευμα του τύπου:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων