Ημερομηνία14-06-2013
VIDEO ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ.

Δείτε το video με την παρουσία της Ε.Α.Κ.Π. στην Ε.Ρ.Τ.: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων