Ημερομηνία04-06-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Π.Σ.

Διαβάστε το δημοσίευμα του τύπου:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων