Ημερομηνία04-06-2013
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ.

Δείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Π.Α.ΜΕ.: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων