Ημερομηνία13-05-2013
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

Διαβάστε την πρόταση του Π.Α.ΜΕ. εκπαιδευτικών: www.902.gr/printpdf/16972Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων