Ημερομηνία13-05-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΣΤΙΣ 12 ΜΑΗ 2013

Δείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Π.Α.ΜΕ.: www.youtube.com/watchΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων