Ημερομηνία:12-02-2013
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗ

Δείτε φωτογραφικό υλικό:

                               

                                     

                                                                          

                                                                          

                                                                            Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων