Ημερομηνία04-02-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για τις κινητοποιήσεις των ναυτεργατών:

Δημοσίευμα του τύπου για την ÷ωρητικότητα των σ÷ολικών αιθουσών:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων