Ημερομηνία14-01-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για την αυξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ;Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων