Ημερομηνία19-11-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε δημοσιεύματα του τύπου για:

Τις αναδρομικές μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια:

Τις απολύσεις στο δημόσιο:

Την πράξη νομοθετικού περιε÷ομένου:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων