Ημερομηνία11-10-2012
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε της ενέργειες των φορέων:

Δήμου Καβάλας: www.old.eakp.gr/pdf/lk.pdf

Οργανισμού Λιμένα Καβάλας: www.old.eakp.gr/pdf/kavala5.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων