Ημερομηνία22-09-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για τα νέα μέτρα αλλά και για αυτά που ήδη έ÷ουν εφαρμοστεί:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων