Ημερομηνία30-07-2012
ΔΗΜΟΔΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε τι έγραψε ο ηλετρονικός τύπος για το σχετικό δημοσίευμα:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων