Ημερομηνία04-07-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΕΟΖ)

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για τις αποκρατικοποιήσεις:

Δημοσιεύματα του τύπου για την Ε.Ο.Ζ.:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων