Ημερομηνία26-06-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Α.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΑΪΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων