Ημερομηνία07-06-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για:

 Την ενεργοποίηση του νόμου για τις κατασχέσεις συντάξεων και μισθών:

Την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων