Ημερομηνία:09-05-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων