Ημερομηνία:27-03-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Διαβάστε δημοσιεύματα σχετικά με την αύξηση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η.:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων