Ημερομηνία11-03-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε τις Υπουργικές Αποφάσεις για:

  • Την έγκριση υπερωριακής εργασίας αστυνομικών υπαλλήλων: www.old.eakp.gr/pdf/2.pdf
  • Την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων εργασίας πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: www.old.eakp.gr/pdf/2012.pdf


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων