Ημερομηνία:18-02-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε τι έγραψε ο τύπος σχετικά με την μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων