Ημερομηνία06-02-2012
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δημοσιεύματα του τύπου σ÷ετικά με τα νέα αντιλαϊκά μέτρα και τις απολύσεις στο Δημόσιο τομέα:Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων