Ημερομηνία06-10-2011
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ' Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 " σχετικά δημοσιεύματα και ανακοίνωση του Π.Α.ΜΕ.

    Διαβάστε εδώ:

     Σχετικά δημοσιεύματα  

     Ανακοίνωση του Π.Α.ΜΕ. : www.old.eakp.gr/pdf/pame.pdf

 Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων