Ημερομηνία01-07-2011
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015

  • Ο ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012- 2015 :

www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-mesopro-pap.pdf  &  www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-mesopro-scans-pap.pdf

.Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων