Ημερομηνία29-06-2011
ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων