Ημερομηνία13-02-2011
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Π[ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων