Ημερομηνία07-02-2011
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με το παλιό σχέδιο νόμου (Επικουρικοί Πυροσβέστες)


*Οι παράγραφοι είναι 19 έναντι 18.

*Αλλαγή της ονομασίας από "Επικουρικοί Πυροσβέστες "σε "Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης".

*Στην παράγραφο 3 απαλείφθηκε το κομμάτι "Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη" το οποίο προστέθηκε τροποποιημένο στην παράγραφο 5.
Επίσης προστέθηκε:
"Ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται...εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μια από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007"
Η ρύθμιση αυτή υποθέτω πως πρέπει να αφορά συναδέλφους που i) κάποια χρονιά αποχώρησαν αλλά επανήλθαν σε επόμενη αντιπυρική ii) όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και επανήλθαν.
Βασική προϋπόθεση είναι η 5ετής ιδιότητα του συμβασιούχου ανάμεσα στα έτη 2000 - 2007.

*Στην παράγραφο 4 προστέθηκε η κατοχή απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001 (δηλαδή απολυτήριο Δημοτικού μέχρι το 1980) για τους υποψήφιους συμβασιούχους πυροσβέστες.
Επίσης απαλείφθηκε το κομμάτι της παραγράφου 4, του παλιού σχεδίου νόμου για τις κενές θέσεις: "Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη"

*Στην παράγραφο 5 προστέθηκε το κομμάτι που απαλείφθηκε από την παράγραφο 3 "Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη» και προστέθηκε "...το ποσοστό προσλαμβανομένων ανάλογα με τον κατεχόμενο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης..."
Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει άλλος αριθμός θέσεων για απόφοιτους Δημοτικού μέχρι το 1980 και άλλος αριθμός θέσεων για απόφοιτους Γυμνασίου.

*Απαλείφθηκε η παράγραφος 14 του παλιού σχεδίου νόμου (σχετικά με τα οικονομικά και την εφαρμογή των όσων ισχύουν για τους Συνοριοφύλακες.
Προστέθηκε η παράγραφος 15 που ορίζει πως "οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης να είναι ίδιες με αυτές που λαμβάνουν ως Εποχικοί Πυροσβέστες".

*Δεν θα συμπεριληφθούν στην ρύθμιση οι συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί το 2008 και 2009, σε αντίθεση με τη διαβεβαίωση της Ομοσπονδίας στις 28/1/2011.
 
Αυτά ως προς τα διαδικαστικά του σχεδίου νόμου.
Ας πάμε και στην ουσία.
Άποψη μου είναι πως τελικά αυτό το κείμενο θα πάει προς ψήφιση με ενδεχόμενες μικροτροποποιήσεις και όχι επί της ουσίας.
Ο κύριος λόγος είναι πως ότι αλλαγές ήταν να γίνουν έγιναν.
Υπέρ του κλάδου μας προστέθηκε η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001 (απολυτήριο Δημοτικού) κάτι που ήταν απόλυτα αναμενόμενο.
Κατά, για όλους - συμβασιούχους και μη - το θέμα των αποδοχών.
Καθορίζει τους μισθούς στα επίπεδα των μισθών των συμβασιούχων πυροσβεστών.
Συνάδελφοι, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων ή άλλων μορφών πιέσεων.
Όποιος το υποστηρίζει προφανώς έχει άγνοια του τι σημαίνει αγώνας, αγωνιστική διεκδίκηση και πάλη.
Αν θεωρήσουμε πως η αρχή για την "τακτοποίηση" – που μόνο τακτοποίηση δεν είναι - έγινε στις 4/12/2009, πως είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε πως είναι προϊόν αγώνα;
Επομένως η "λύση" που δίνεται δεν θα είναι προς το συμφέρον των συμβασιούχων πυροσβεστών και γενικά των εργαζομένων.
Κι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ίδιο το σχέδιο νόμου.
Από τη μια έχουμε τον αποκλεισμό μεγάλης μερίδας συναδέλφων - πόσων άραγε - και από την άλλη έχουμε την οικονομική υποβάθμιση όσων συναδέλφων ενταχθούν.
Και - δυστυχώς - μερίδιο ευθύνης έχει η Ομοσπονδία.
Για τον αποκλεισμό συναδέλφων το αίτημα της θέσπισης 4.000 οργανικών θέσεων, δηλαδή 1.416 λιγότερων από τον αριθμό των συναδέλφων.
Για το οικονομικό, η Ομοσπονδία πάντα προέβαλε το θέμα του μειωμένου κόστους αντί του δικαιώματος της σταθερής και μόνιμης εργασίας για όλους μας.
Το αποτέλεσμα το νοιώσαμε με την περικοπή του ενός μήνα των συμβάσεων μας.
Η απόφαση για την περικοπή στηρίχθηκε στην αρχή της μείωσης του κόστους.
Η αρχή της μείωσης του κόστους, εφαρμόζεται στα οικονομικά των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Και τελειώνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις βίαιες ανατροπές που επιχειρούνται και συντελούνται από την κυβέρνηση πάνω στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, στο εργασιακό -μισθολογικό - όρων και σχέσεων εργασίας, υγείας, παιδείας και γενικά όλων των πολύχρονων κατακτήσεων των εργαζομένων.
Οι ανατροπές αυτές θα έχουν εφαρμογή και σε αυτούς που τελικά θα ενταχτούν.
Συνάδελφοι, οι ανατροπές αυτές που στόχο έχουν όλους τους εργαζόμενους – συμβασιούχους, πενταετούς υποχρέωσης αλλά και μόνιμους – μόνο με συνεπή και αταλάντευτο αγώνα μπορούμε να τις αποτρέψουμε.
Τίποτα δεν χαρίζεται. Τα πάντα κατακτιώνται.
 
Δημήτρης Καπούκης
Συμβασιούχος Πυροσβέστης
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων