Ημερομηνία:24-09-2010
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ



Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων