Ημερομηνία24-09-2010
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων