Ημερομηνία18-11-2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ

 
                  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ   - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -   ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ   ΔΥΝΑΜΗ           
                                                                ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
 
Γ
       ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΑΝΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ    ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
 
Ε
Ν
Ι
Κ
 
Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Α
Α
 Τ
 Τ
   Ι
 Κ
 Η
 Σ
 
Σ
Τ
Ε
 Ρ.
 
 Ε
Λ
Λ
Α
Δ
Α
Σ
Δ
Υ
Τ.
 
Ε
Λ
Λ
Α
Δ
Α
Σ
Θ
Ε
Σ
Σ
Α
Λ
Ι
Α
Σ
Η
 Π
 Ε
   Ι
 Ρ
 Ο
 Υ
Π
Ε
Λ
Ο
Π
Ο
Ν
Ν
Η
Σ
Ο
Υ
Κ
Ε
Ν
Τ.
 
 Μ
Α
Κ
/
Ν
Ι
Α
Δ
Υ
Τ.
 
Μ
Α
Κ
/
Ν
Ι
Α
Α
Ν.
 
Μ
Α
Κ
 
Θ
Ρ
Α
Κ
Η
Ν
Ο
Τ.
 
 Α
Ι
Γ
Α
Ι
Ο
Υ
Β
Ο
Ρ.
 
Α
Ι
Γ
Α
Ι
Ο
Υ
Κ
 Ρ
 Η
 Τ
 Η
 Σ
Ι
Ο
Ν
Ι
Ω
Ν
 
Ν
Η
Σ
Ω
Ν
                    ΥΔΡΟΦΟΡΑ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 Υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχ.
 
1.474
 
220
 
150
 
128
 
107
 
88
 
158
 
184
 
50
 
104
 
66
 
74
 
 80
 
 65
 Ειδικά Βοηθητικά Οχήματα
& 59 Μοτοσικλέτες
 962 + 59
1.021
 
263
 
65
 
82
 
67
 
57
 
69
 
128
 
30
 
63
 
21
 
35
 
55
 
27
 
ΣΥΝΟΛΟ OXHM.
 
2.495
 
483
 
215
 
210
 
174
 
145
 
227
 
312
 
80
 
167
 
87
 
109
 
135
 
 92
                                                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ     
Πυρ/κες Υπ. Διοικητικές Υπ 
 
141
23
  6
12
14
13
 9
13
18
5
9
5
4
11
5
Πυροσβεστικά Κλιμάκια   
 
 
128
 7
16
 5
 9
 9
13
16
8
9
8
8
12
8
    ΣΥΝΟΛΟ 
 Π.Υ.   & Π.Κ.
 
 275
36
28
19
22
18
26
34
13
18
13
12
23
13
                                                                   ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ      ΔΥΝΑΜΗ      ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ      
 Αξιωματικοί 
1.144
338
86
84
78
59
90
128
35
61
35
36
70
44
Υπαξιωματικοί & Πυροσβέστες
7.916
1.801
643
738
580
436
677
 
1.131
213
474
244
226
465
288
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡ.      
 ΔΥΝΑΜΗΣ
 
9.060
 
 
2.136
 
729
 
822
 
658
 
495
 
767
 
 
1.259
 
248
 
535
 
279
 
262
 
535
 
332
Ποσοστιαία αναλογία επί του συνόλου της δύν.
 
100%
 
23,58
 %
 
8,05
 %
 
9,07
 %
 
7,26
 %
 
5,46
 %
 
8,47
 %
 
13,90
   %
 
 
2,74
 %
 
5,9
 %
 
3,08
 %
 
2,89
 %
 
5,9
 %
 
3,66
 %
Τα Υδροφόρα πυροσβεστικά Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος όλων των τύπων σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας .
   Από το 1970   έως το 1980 : 215          Το 38% των υδροφόρων οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας        
          »     1981     »       1990 : 342          Το 14,60 % είναι πλέον της 25ετίας .
          »     1991     »       1996 : 419          Το 4,7 %  είναι πλέον της 30ετίας .
          »     1997     »       2002 : 269
          »     2003     »       2004 : 229
                          Σύνολο          1.474
 
 
                                          ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ & ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                              Κατά την διάρκεια της τελευταίας 20ετίας  
ΕΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ
ΔΥΝΑΜΗ
ΚΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ             
 
1983
 
5.168
 
5.090
 
      78
 
30.513
 
 13.683
1984
5.330
5.065
    265
33.922
 16.950
1985
5.330
5.013
    317
37.693
 18.168
1986
5.340
5.274
      66
38.205
 18.123
1987
5.340
5.157
    183
41.158
 17.161
1988
5.757
5.741
      16
44.559
 22.068
1989
5.757
5.731
      26
41.427
 18.950
1990
6.252
5.648
    604 
48.770
 20.810
1991
6.299
5.580
    719
42.492 
 18.962
1992
6.428
6.201
    227
54.174
 24.018
1993
6.628
6.088
    540
53.233
 25.865                
1994
6.744
5.944
    800
55.137
 24.355
1995
6.804
5.935
    869
49.583
 22.294
1996
7.007
5.781
 1.226
51.157
 21.578
1997
7.007
5.625
 1.382
60.741
 29.010  
1998
7.006
5.947       + 857
 1.059
71.872    +41.359
 33.151 + 19.453 
ΑΥΞΗΣΗ   15ετίας
 
      16,84%                               
  
     135,54%
 
      142 %
 
1999
10.127
7.719
 2.808
71.675
28.866 
2000
10.425
7.962
 2.463
71.721
37.852
2001
12.376
9.303
 3.073
76.510
35.900
2002
 
9.974
 2.402
76.188
26.015
2003
 
9.821
 2.555
76.841
29.401
2004
12.765
9.600
 3.165
71.721
29.464
2005
 
 
9.060
 
 3.705
       ------
 
    ----
 
 Οι 9.060 μέχρι στιγμής πυροσβέστες καλούνται λοιπόν :
 •       Με το   29% , το   1/3 δηλαδή από τις   12.765 Οργανικές Θέσεις   που είναι κενές , να αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο   έναν όγκο 74.000   συμβάντων κατά   μέσο όρο την τελευταία 7ετία
 •       Το Πυροσβεστικό Σώμα καλείτε με το 95% των υπηρεσιών του ( 141 υπηρεσίες και 128 κλιμάκια ) που έχουν κενές οργανικές θέσεις να υλοποιήσει αντιπυρικούς σχεδιασμούς επί χάρτου .
 •       Καλούνται υπηρεσίες και κλιμάκια που έχουν τεράστια κενά να προσφέρουν πυρασφάλεια σε μεγάλα αστικά κέντρα με βάρδιες 1, 2,3, και 4 πυροσβεστών . Να μην επανδρώνουν δηλαδή ούτε ένα όχημα για ένα συμβάν .
 •       Καλούνται να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα συμβάντα ( Τροχαία – Πυρκαγιές σε κατοικίες .επιχειρήσεις κ.λ.π. ) με πληρώματα που αποτελούνται από εποχικούς και εθελοντές ή έναν μόνιμο ένα εποχικό και έναν εθελοντή . 
   Ενδεικτικά παραδείγματα από τα δεκάδες που υπάρχουν Π.χ.
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας   με 13 κενά από τις 30 θέσεις που προβλέπει σε μάχιμο προσωπικό . Βάρδια με 3 πυροσβέστες .
 •       Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ΗγουμενίτσαςΧαλκίδας με 17 κενά από τις 48 θέσεις .
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας  με 14 κενά από τις 35 θέσεις .
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερόπολης Λακωνίας με 15 κενά από τις 25 θέσεις .
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης Καβάλας με 13 κενά από τις 25 θέσεις .
 •       Πυροσβεστικό κλιμάκιο Λιδορικίου Φωκίδας   με 7  κενά από τις 17 θέσεις .
·          Πυροσβεστικά Κλιμάκια   που έχουν παντελή έλλειψη και λειτουργούν υποτυπωδώς :
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σερβίων Κοζάνης 16 κενά στις 17  θέσεις .
 •        Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας με 14 κενά από τις 17 θέσεις Βάρδιες με 1 έναν πυροσβέστη .Εάν δοθεί συμβάν ειδοποιείτε   εκείνη την στιγμή να πάει άλλος .
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παρανεστίου Δράμας με 14  κενά από τις 17 θέσεις .
·          Υπηρεσίες  Νησιωτικές παραμεθόριες που δεν μπορούν να περιμένουν άμεση ενίσχυση παρά να βασίζονται μόνο στις δυνάμεις τους που παρουσιάζουν τεράστια τουριστική κίνηση και είναι    ενταγμένες στα πλαίσια του αμυντικού σχεδιασμού λόγω συνόρων όπως :
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία   Ρόδου  και Αεροδρόμιο Ρόδου με 25  κενά   από τις 78 θέσεις που προβλέπονται   , το 1/3 δηλαδή της δύναμης της . 
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία   Κώ και Αεροδρόμιο Κω με 17 κενά από τις 65 .
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου με 10 κενά από τις 17  . 
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών Ικαρίας με όλες τις θέσεις κενές , καμία πρόσληψη , λειτουργεί με 5 , 6 αποσπασμένους και ας έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές η Ικαρία με τόσους ανθρώπους καμένους στην μεγάλη πυρκαγιά το …….
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρμολίων Χίου καμία πρόσληψη   για τις 17 κενές θέσεις επανδρώνεται σε καθημερινή βάση με 2 άτομα από την δύναμη της βάρδιας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου , απόσταση από την Χίο 25 χιλιόμετρα ! ! ! 
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Μύρινας Λήμνου με 10 κενά από τις 30 θέσεις .
 •       Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης με 10 κενά από τις 33 θέσεις .
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πλωμαρίου  με 13 κενά από τις 17 θέσεις .
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου   με 7 κενά από τις 17 θέσεις .
 •       Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκύρου   με 7 κενά από τις  17 θέσεις .
·          Ειδικές Υπηρεσίες που έγιναν για να εξυπηρετήσουν εξειδικευμένα συμβάντα ευρείας κλίμακας όπως οι έξη Ε.Μ.Α.Κ. που συστάθηκαν με Π.Δ. 266 του 2.000 λειτουργούν μέχρι και σήμερα σαν κλιμάκια :
   3η Ε.Μ.Α.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης - 4η Ε.Μ.Α.Κ. στην Κομοτηνή5η Ε.Μ.Α.Κ. στα Ιωάννινα – 6η Ε.Μ.Α.Κ. στην Πάτρα7η Ε.Μ.Α.Κ. στην Λαμία και 8η Ε.Μ.Α.Κ στην Λάρισα .
 Προβλέπονται και για τις έξι 900 θέσεις , 150 θέσεις για κάθε μία , λειτουργούν όμως μέχρι σήμερα με προσωπικό των 20 έως 25 ατόμων με 3 και 4 άνδρες βάρδια αντί των 30 και των 40 . Όσο προσωπικό χρειάζεται η μία  έχουν και οι έξη μαζί .   Αυτές οι θέσεις δεν υπολογίζονται στα 3.700 κενά είναι επιπλέον .
·          Υπηρεσίες σε Βιομηχανικές ζώνες όπως   της Πάτρας  , του Βόλου , του Ηρακλείου Κρήτης για τις οποίες ενώ ιδρύθηκαν δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη , λειτουργούν με τοποθετήσεις από τις όμορες υπηρεσίες με βάρδιες 2 και 3 ατόμων .
·          Δημιουργήθηκαν υπηρεσίες και νέοι τομείς για να   βοηθήσουν τον αντιπυρικό σχεδιασμό και τον γενικότερο σχεδιασμό του Π.Σ. όπως Συντονιστικά κέντρα και Πεζοπόρα τμήματα περιφερειών χωρίς να αυξηθεί η οργανική δύναμη και να γίνουν νέες προσλήψεις .
 Επανδρώνονται με αποσπάσεις και αδυνατούν ακόμη περισσότερο την ελλειμματική δύναμη των υπηρεσιών .
·          Δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες διοικητικές υποχρεώσεις από την μεταφορά της δασοπυρόσβεσης και τις προσλήψεις των εποχικών και μεταφέρθηκε από την μάχιμο υπηρεσία μεγάλος αριθμός υπαλλήλων για να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες . Οι υποχρεώσεις αυτές απορροφούν το 80 % σχεδόν ων αξιωματικών του Π.Σ. 
·          Ο Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Ηγουμενίτσας ενώ έχει τον εξοπλισμό που πάρθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη και δεν λειτουργεί ! ! !  
  
 Είναι φυσικό λοιπόν η υλοποίηση του οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδιασμού να πέφτει στην πλάτη των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με ότι σημαίνει αυτό .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ