Ημερομηνία19-11-2006
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2005

 Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βουλγαράκη
 
Κύριε υπουργέ
 
Βρισκόμαστε στην έναρξη μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης αντιπυρικής περιό­δου, κυρίως λόγω της όξυνσης χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα, τα οποία ασφαλώς σας είναι γνωστά.
Θεωρήσαμε αναγκαίο να ζητήσουμε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας προ­κειμένου να σας εκθέσουμε σύντομα τις απόψεις - αγωνίες μας για τη κα­τάσταση αυτή, καθώς και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπισή της. 
Είμαστε εκλεγμένοι συνδικαλιστές από αρκετές πρωτοβάθμιες ενώσεις του προσωπικού του κλάδου, καθώς και από την ομοσπονδία μας.
Πιστεύουμε ότι εκφράζουμε την αγωνία όλου του προσωπικού του Π.Σ. το οποίο θα κάνει και πάλι τα αδύνατα- δυνατά προκειμένου εξασφαλιστεί η επιτυχημένη αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου, επ’ ωφελεία του κοι­νωνικού συνόλου.
Όμως θεωρούμε ότι για την εξυπηρέτηση του κοινού αυτού στόχου, θα ήταν χρήσιμο να ακουστούν σκέψεις, προτάσεις των εργαζομένων που εκ­προσωπούμε, δεδομένου ότι η επιτυχία στο υψηλό καθήκον που μας ανα­θέτει η πολιτεία, δεν εξαρτάται μόνο από τη θέληση του προσωπικού, που είναι δεδομένη, αλλά και από την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Δεν σας κρύβουμε ότι η αγωνία μας συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα πολιτών και προσωπικού κατά την αντιμετώπιση συμβάντων, λόγω των μεγάλων κενών στην οργανική δύναμη του Σώμα­τος.
Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείται το γεγονός
Παρακαλούμε όπως μας δεχθείτε για λίγο τις πρωινές ώρες και εάν είναι εφικτό από 10.00-12.00  την Τετάρτη 22 / 6 / 2005.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που θα σας ήταν χρήσιμη.
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 
Με τιμή
Ο εκπρόσωπος της    πρωτοβουλίας Συνδικαλιστών   
Μιχαήλ Μιχαήλ 
 
 
Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας &
Γενικός Γραμματέας Ένωσης Υπαλ/λων Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας 
Τηλ. 6974141197     


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ