Ημερομηνία19-11-2006
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΑΚΠ ΣΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΗΣΗ

 •           ΕΝΩΤΙΚΗ        ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΚΙΝΗΣΗ        ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                          Ε. Α. Κ. Π.
                                                                                    Της 
                   Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 
.                                                                                                                                .                                                    
       ΕΡΕΤΡΙΑ 31   Μαΐου 2005 
                                                      
                                                                           ΠΡΟΣ
                                                 Το   7ο   Συνέδριο της   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 
                                                                Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 
   Εμείς οι αντιπρόσωποι του 7ου Συνεδρίου εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος  έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και βλέποντας ότι οι εργασιακές μας συνθήκες χειροτερεύουν μέρα με την μέρα   εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για την αδιαφορία που αντιμετωπίζουμε στα προβλήματα μας χρόνια τώρα .
 •       Καρπωνόμαστε τις συνέπειες των πολιτικών που μας αφαιρούν συνεχώς δικαιώματα και υποβαθμίζουν τις εργασιακές μας σχέσεις . 
 •       Εργαζόμαστε πλέον υπο καθεστώς ανασφάλειας εξ αιτίας των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό με το 29% της δύναμης να είναι κενές οργανικές θέσεις .
 Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει σε κίνδυνο αποσάθρωσης και τις στοιχειώδεις δομές πυρασφάλειας που υπάρχουν, εκμηδενίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια οργάνωσης και σχεδιασμού αλλά και βάζει ταυτόχρονα σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ. 
 Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων   το ωράριο μας έχει γίνει λάστιχο και επιβάλλεται επιπλέον υπερεργασία μέσω παράνομων επιφυλακών .
 •       Η οικονομική μας θέση συνεχώς επιβαρύνετε με την στασιμότητα που έχει επιβληθεί στις αποδοχές μας ενώ συγχρόνως υπάρχει αύξηση του κόστους ζωής μέσω των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και στις δαπάνες που έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευση.
 •       Οι περικοπές στα δεδουλευμένα μας νυχτερινά , η απλήρωτη υπερεργασία μας για τις Κυριακές , αργίες , υπερωρίες κ.λ.π. έρχεται να επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονομική μας κατάσταση . 
 •       Όλα τα αντι ασφαλιστικά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από το 1992 και μετά μας έχουν επηρεάσει και έρχονται να ανατρέψουν τους όρους ζωής που επιβάλετε να υπάρχουν εξ αιτίας των συνθηκών της εργασίας μας .
 •       Η λύση που προτάθηκε από την κυβέρνηση για την αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού δεν είναι αναγνώριση αλλά εμπαιγμός .
 Για όλους τους παραπάνω λόγους εγκρίνουμε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα  και ζητάμε από την κυβέρνηση να προχωρήσεις άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της και την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας . 
                                                                                            ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 
1.          ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  3.700 δοκίμων πυροσβεστών με χρονοδιάγραμμα διετίας για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων που αγγίζουν το 29% της Οργανικής δύναμης. 
 
2.          ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ :
 •       Άμεση Υλοποίηση της Δέσμευσης της κυβέρνησης για τα 860 ευρώ Β.Μ. στον Βαθμό του   Ανθ/γου με παράλληλη αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό την μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας . Ενσωμάτωση επιδομάτων εξομάλυνσης , ειδικής απασχόλησης στον Βασικό Μισθό .
 •       Κατώτατες αποδοχές   στα 1.200 ευρώ .
 •       Εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας για την υπερεργασία τις υπερωρίες κ.λ.π.
 •       Άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων νυχτερινών με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003 .  
 
3.          ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ
      ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ . ( Όχι στην εναλλακτική λύση του 2% και της πλασματικής πενταετίας).
      Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
        με : 
 •       25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές .
 •       Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του Β.Μ. που θα προσμετράτε στις συντάξιμες αποδοχές .
 •       Μειωμένο ωράριο - Αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας .
 •       Εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας .
 
4.          ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ .
 •       Πενθήμερη Βδομάδα εργασίας 35 ωρών .
 •       Μη εφαρμογή και κατάργηση των σχετικών διαταγών και εγκυκλίων περί επιφυλακών που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας .
  
5.          ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .
 
6.          ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ    
            ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ .
 
7.          ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 145/ 2002 .
    
          
8.          Αύξηση των κονδυλιών για την υπερεργασία των εποχικών υπαλλήλων( Νυχτερινά –
       Αργίες κ.λ.π. ) .
 
9.      Άμεση Θεσμοθέτηση του επιδόματος αντιπυρικής περιόδου με χορήγηση σε μηνιαία βάση στο 
       ύψος των 176 εύρω .
    
       ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΑΙ    επίσης :
       Την προστασία του Οικογενειακού μας εισοδήματος με :
 •       Δικαιότερη φορολογική πολιτική .
 •       Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία .
 •       Πάγωμα των ανατιμήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας . 
         Την προστασία των σχέσεων εργασίας με :
 •       Πλήρη και σταθερή απασχόληση με σταθερό ωράριο .
 •       Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα .
        Την κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών Νόμων .
                          
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 
      ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ διαμαρτυρίας μελών Δ..Σ   των Ενώσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης .
 •       ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ με παρουσία και άλλων εκπροσώπων συνδικαλιστικών   φορέων για συμπαράσταση
 •        ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ   κινητοποιήσεις , αρχής γενομένης το 1ο 10ημερο του Μαΐου .
 
                                           
                                      Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση πυροσβεστών   
                                                                      Μιχαήλ   Μιχαήλ 
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ