Ημερομηνία18-11-2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ . Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ Της ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΚΡΗΤΗΣ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ

         Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η       Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
                                                                    ΤΗΣ
      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
 ΑΘΗΝΑ   7   ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
                                                    
                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η       
 
     ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
     Οι διεργασίες του 4ου Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κατέδειξαν , μέσα από τον διάλογο και την αντιπαράθεση την επιτακτική ανάγκη για μια Συσπειρωτική   ,Αγωνιστική Ενότητα όλων των δυνάμεων που θέλουν να συμβάλουν προς μία θετική κατεύθυνση   ανάδειξης , καταγραφής και λύσης των προβλημάτων μας , στην βάση μιας αγωνιστικής διεκδίκησης καταδικάζοντας την τακτική των δύο παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
   Στην βάση των παραπάνω , εκλεγμένοι συνάδελφοι Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων από όλη την Ελλάδα που εκφράζουμε όλες τις απόψεις , έχοντας όμως τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς προχωρήσαμε στην συγκρότηση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ , προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλουμε στην λύση των οξυμένων και χρόνιων προβλημάτων που μας ταλανίζουν.
  •       Πετύχαμε να εκλέξουμε μέσα από την εκλογική διαδικασία του Συνεδρίου τρεις συμβούλους, έναντι 9 της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και 7 της Π.Α.Σ.Κ.Π. έχοντας ως βασικό αντίπαλο τον χρόνο και το πολωτικό κλίμα που καλλιέργησαν και επέβαλαν οι δύο κυρίαρχες παρατάξεις .
  •      Είναι σίγουρο ότι τα σχετικά μικρά χρονικά περιθώρια που υπήρξαν για την σύσταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας στα πλαίσια του Συνεδρίου , η ασφυκτική ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε προς του συνέδρους από τις 2 κυρίαρχες παρατάξεις , τα διαδικαστικά εμπόδια που πήγαν να βάλουν για να μην επιτευχθεί η συνεργασία ,δεν επέτρεψαν την ακόμη μεγαλύτερη καταγραφή . Είμαστε βέβαιοι ότι το πλαίσιο αρχών που εκφράζει η Αγωνιστική Συνεργασία είχε μεγαλύτερη απήχηση ανάμεσα στους συνέδρους άσχετα από το αποτέλεσμα που καταγράφηκε.
  •      Όλοι εμείς που στηρίξαμε την δημιουργία της Αγωνιστικής Συνεργασίας μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες απόψεων έχουμε όμως πλέον κοινό προορισμό . Καταφέραμε να υπερβούμε μικρά επιμέρους εμπόδια συγκριτικά με το τεράστιο μέγεθος των προβλημάτων που μας ενώνει ως εργαζόμενους. Δεσμευτήκαμε ηθικά απέναντι σας και στους εαυτούς μας ότι θα συνεχίσουμε.
  •       Θέλουμε να πιστεύουμε πως εκφράζουμε το πιο ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι του συνδικαλιστικού μας κινήματος και ότι έχουμε συμβάλει μέχρι τώρα ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί στην διαμόρφωση μιας αξιοπρεπούς εκπροσώπησης των συμφερόντων του κλάδου μας μέσα από τους αγώνες , τις παρεμβάσεις ,τις προτάσεις  που καταγράφηκαν   από την δράση των πρωτοβάθμιων Ενώσεων και των συνδικαλιστικών παρατάξεων που είμαστε εκπρόσωποι όπως: Κρήτης , Ηπείρου , Στερεάς Ελλάδας , Κέρκυρας , Αττικής , Λακωνίας , Κορίνθου και της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών.
 Συνάδελφοι με μόνη εγγύηση την μέχρι τώρα συνεπή και αγωνιστική μας παρουσία σας καλούμε.
  •       Να συσπειρωθείτε γύρω από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με σκοπό και στόχο να αντιπαλέψουμε και να αποκρούσουμε όλοι μαζί την οποιαδήποτε αντεργατική πολιτική επιχειρείτε να εφαρμοστεί στον κλάδο μας μέσα από την υποβάθμιση των εργασιακών μας συνθηκών με την ανατροπή ή την  καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων .
  •      Να κάνουμε πράξη τις ανεφάρμοστες με ευθύνη των δύο Παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. αποφάσεις των 2ου και 3ου Συνεδρίων και να υλοποιήσουμε αυτές του 4ου.
  •      Να δώσουμε μια άλλη προοπτική στην λειτουργία της Ομοσπονδίας μας με την ουσιαστική συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων ενεργοποιώντας όλες τις διαδικασίες για μια Ποιοτική και Αγωνιστική συνδικαλιστική εκπροσώπηση με στόχο την επαγγελματική μας αναβάθμιση και την ουσιαστικότερη συνεισφορά υπηρεσιών προς τον Ελληνικό Λαό από το Πυροσβεστικό Σώμα .
                                  Με συναδελφικούς και Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς 
                                                     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 
 
 
   
                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ