Ημερομηνία19-11-2006
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗς ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

          ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΙΝΗΣΗ        ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                                 ΤΗΣ
     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
                                                          ΣΩΜΑΤΟΣ
.                                                                                                                                                             .
 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ     ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ    ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
                                                    
  Σχετικά με τις ΝΕΕΣ προτάσεις της Διυπουργικής επιτροπής των υπουργείων
     ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΌ 1/1/2001                              Η ΝΕΑ   ΠΡΟΤΑΣΗ  
 
                                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ   
Α                     
Στα    8   χρόνια του Αρχ/στη                                              Στα   3 χρόνια του Υπαρχιπυροσβέστη   
 «   14      «        «    Πυρονόμου                                         Στα    8 χρόνια   του Αρχ/στη
 «   18      «        «    Ανθ/γού                                                 «     14     «         «    Πυρονόμου
 «   22      «        «    Υποπ/γου                                              «     18     «         «    Ανθ/γού
 «   25      «        «    Πυραγού                                               «      22     «         «    Υποπ/γού
 «   29      «        «    Επιπ/γού                                                «      25     «         «    Πυραγού
                                                                                             Στα   27     «         «    Επιπ/γού
                                                                                             Στα   29     «          «   Αντιπυράρχου
Β
Στα 5   χρόνια τα 2/3 του Αρχ/στη                 Στα    5   χρόνια   τα 2/3 του Αρχ/στη
 « 11       «       «    «     «   Πυρονόμου            «      11     «         «     «      «   Πυρονόμου
 « 16      «        «    «     «   Ανθ/γου                                     «     16      «        «     «      «    Ανθ/γου
 « 20      «        «    «     «   Υποπ.γου                                 «      20     «        «      «      «   Υποπ/γου
 « 27      «        «    «     «   Επιπ/γου                                 Στα    31   «         «      «       «   Πυράρχου
 « 31      «        «    «     «   Αντιπυράρχου
.                                                                                                                                                              .
 
                 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2001                                          Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
                                   
                                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
Α
Στα 9   χρόνια του Πυρονόμου                     Στα   9   χρόνια του Πυρονόμου
 «    15     «         «    Ανθ/γου                                              «     15      «       «    Ανθ/γου
 «    19     «         «    Υποπ/γου                                            «     19      «       «     Υποπ/γου
 «    24     «         «    Πυραγού                                             «     24      «       «     Πυραγού
 «    28     «         «    Επιπ/γου                                          Στα 26 χρόνια του Επιπ/γου
                                                                                            Στα 28 χρόνια του Αντιπ/ρχου
 
Β
Στα 17 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γου                                Στα 12 χρόνια τα 2/3 του Ανθ/γου
 «     21      «        «   «     «   Πυραγού                                   «   17      «        «    «    «   Υποπ/γού
 «     26     «         «   «     «   Επιπ/γού                                    «   21      «       «     «    «   Πυραγού
 «     30     «        «   «     «   Αντιπ/ρχου                           Στα 31   χρόνια τα 2/3 του Πυράρχου
.                                                                                                                                                             .
 
                              ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2000                                                     Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 Α
 Στα    13  χρόνια του Ανθ/γου                                              Στα 12 χρόνια του Ανθ/γου
 Στα    16 χρόνια του Υποπ/γού                                            Στα   16 χρόνια του Υποπ/γού
   «       20     «        «    Πυραγού                                              «     20     «        «    Πυραγού
   «       24     «       «     Επιπ/γού                                              «     24     «        «    Επιπ/γού
   «       27     «        «    Αντιπ/ρχου                                          «      27     «        «    Αντιπ/ρχου
                                                                                               Στα 31 χρόνια του Πυράρχου
Β
Τα 2/3 του Πυράρχου με την αποστρατεία        Στα 10 χρόνια τα 2/3 του Ανθ/γου
λόγω ορίου ηλικίας στα 55                                                   Στα 14 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γου
                                                                                                 Στα 18 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
                                                                                                Στα   22 χρόνια τα 2/3 του Επιπ/γού
                                                                                                Στα   29 χρόνια το ½    του Πυράρχου
.                                                                                                                                                              .
                                                                   
 
          ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
 
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/7/2000
 
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
   Στα 23 χρόνια του Επιπ/γού
     «   25      «        «   Αντιπ/ρχου
     «   31      «        «   Πυράρχου
 Στα   29     «      οι Επιπ/γοί του Πυράρχου
 
                                                             Η   ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
                                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 
Στα 14 χρόνια του Υποπ/γού                                              Στα 12 χρόνια τα 2/3 του Υποπ/γού      
Στα 17 χρόνια του Πυραγού                                              Στα 15 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
Στα 21 χρόνια του Επιπ/γού                                              Στα 19 χρόνια τα 2/3 του Επιπ/γού
Στα 25 χρόνια του Αντιπ/ρχου                                          Στα 23 χρόνια τα 2/3 του Αντιπ/ρχου
                                                                                                                       Στα   27 χρόνια τα 2/3 του Πυράρχου
          ΤΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΥ                                                                                ΤΟ   ½   ΤΟΥ   ΑΡΧΙΠ/ΡΧΟΥ
Στα 30 χρόνια οι Ανθ/γοί και οι Υποπ/γο                                                   Στα 33 χρόνια οι Υποπ/γοί
Στα 29 χρόνια οι Πυραγοί                                                                             Στα   32 χρόνια οι Πυραγοί
Στα 28 χρόνια οι Επιπ/γού                                                  Στα   31 χρόνια οι Επιπ/γοί
Στα 27 χρόνια οι Αντιπ/ρχοι                                                Στα    30 χρόνια οι Αντιπ/ρχοι
         ΤΟΥ ΑΡΧ/ΡΧΟΥ                                                          
Οι Πύραρχοι από της Προαγωγής τους                               Τα 2/3 του Αρχιπ/ρχου οι Υποπ/γοί
Οι Αντι/ρχοι στα 32 χρόνια                                                   λόγω αποστρατείας με 35ετία ή 
Οι Επιπ/γοί στα 33 χρόνια                                                     ορίου ηλικίας ένα μήνα πριν.
Οι Πυραγοί στα 34 χρόνια
 
.                                                                                                                                                             .
                           ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 
                                          ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΌ 1/7/2000
                                             ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 Οι  Ανθ/γοί    στα 6 χρόνια του Υποπ/γού   και στα 12 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
 Οι Υποπ/γοί   «   10     «         «     Πυραγού    «     «   15    «       «   «     «     Επιπ/γού
 Οι Πυραγοί    «   15    «          «     Επιπ/γού    «     «    19   «       «    «    «     Αντιπ/ρχου
 Οι Επιπ/γοί    «    19    «         «     Αντ/ρχου   «     «    23   «       «     «    «    Πυράρχου
 Οι Αντ/ρχοι   «    23    «         «     Πυράρχου «     «    27   «       «     «    «    Αρχ/ρχου
 Οι Πύραρχοι «    27    «         «      Αρχ/ρχου «     «     31   «       «     «    «    Υποστρατήγου
 Οι Αρχ.ρχοι «    31    «      τα   2/3   Υποστρατήγου
Οι Υποστράτηγοι στα 32   τα 2/3 του Αντιστρατήγου
Αντιπύραρχοι και άνω όταν αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό ένα μήνα πριν την αποστρατεία .
 
                                                     Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
                             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟ
 Οι Ανθ/γοί    στα 6 χρόνια του Υποπ/γού   και στα 12 χρόνια τα 2/3 του Πυραγού
 Οι Υποπ/γοί   «   10     «         «     Πυραγού    «     «   15    «       «   «     «     Επιπ/γού
 Οι Πυραγοί    «   15    «          «     Επιπ/γού    «     «    19   «       «    «    «     Αντιπ/ρχου
 
 ΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ 
Στα 19 χρόνια του Αντ/ρχου  και   στα 23 τα 2/3 του Πυράρχου 
Στα 26 χρόνια του Πυράρχου και στα 29 τα 2/3 του Αρχ/ρχου
Στα 32 χρόνια του Αρχ/ρχου  
                                          
 ΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ
Στα 23 χρόνια του Πυράρχου και στα 26 τα 2/3 του Αρχ/ρχου
Στα 28 χρόνια του Αρχ/ρχου
 
 ΟΙ ΠΥΡΑΡΧΟΙ
Στα 26 χρόνια του Αρχ/ρχου και στα 28 τα 2/3 του Υποστρατήγου 
 
 ΟΙ ΑΡΧ/ΡΧΟΙ από την προαγωγή παίρνουν το ½ του Αντιστρατήγου
 
ΟΙ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ από την προαγωγή παίρνουν του Αντιστρατήγου  
 
ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ από την προαγωγή τους τα 2/3 του αμέσως επόμενου βαθμού.
 
ΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ που έχουν τον βαθμό του Αντιστρατήγου από της τοποθετήσεώς τους παίρνουν τον βασικό του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού .
 
ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ που αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ του Ν. 2439/96 καθώς και από τους τιθέμενους με τις ίδιες διατάξεις εκτός οργανικών θέσεων όσοι αποστρατεύονται λόγω κρίσεως ως μη διατηρητέοι ή με αιτησή τους οποτεδήποτε ή όσοι παραλείπονται των κρίσεων και παραμένουν ως διατηρητέοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφους 4 του άρθρου 36 του Π.Δ. 305 /1992 όπως εκάστοτε ισχύουν εφόσον αποστρατεύονται , προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό από εκείνον που μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό μισθό πριν την αποστρατεία τους .                                                                
      
                                                                            Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
                                                                           Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                          Μιχαήλ   Μιχαήλ
  
 
 
 
 
  
                                               
 
 


Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ